Priser

 

Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og miljø. Vi ønsker med dette å øke kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk. Vi ønsker å gi råd om muligheter som kan bidra til lavere forbruk og til å ta

miljøvennlige valg, sier miljørådgiver i Rælingen kommune Mia Valsjø.

Nedenfor kan du lese mer:

Rælingen kommune gjennomfører fra 21. oktober og frem til 31. desember en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og energirådgivning på telefon og e-post. Du kan blant annet få råd om etterisolering av vegger og tak, bytting av vinduer og dører, intallering av varmepumpe, fjerning av oljefyr, alternative energikilder og støtteordninger fra Enova.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Energirådgivning på telefon og e-post

Energirådgiver besvarer henvendelser på telefon og e-post på mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Boligeiere kan også bestille telefonmøte med en energirådgiver som vil hjelpe med energianalyse av boligen og råd. Det er en egen kalenderfunksjon hvor boligeier selv kan finne et tidspunkt som passer.

Kalender booking: www.klimasmart.no

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 466 26 000

Hjemmebesøk av energirådgiver

Du kan få en energirådgiver hjem til deg. Dette er et begrenset tilbud. Boligeiere med store rehabiliteringsbehov vil bli prioritert. I Rælingen vil hjemmebesøk skje i perioden 25.- 27. november 2019. Ring 466 26 000 for avtale.

Informasjonsmøte om smarte energitiltak

Gå til www.klimasmart.no og se oversikt over møter i løpet av høsten.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no

Det vil ukentlig bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Energirådgivningstjenestene er levert av Energiportalen AS og Energibygg AS. Kampanjen er i samarbeid med Akershus fylkeskommune.

Hvis du har spørsmål til kampanjen kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 466 26 000.