Gå til energiportalen

Slik går du frem:
1. Søk opp boligen din
2. Fyll inn informasjon om boligen din i dag – gå til boliganalysen
3. Tilpass boligen med «endre» knappen
4. Prøv ut de tiltak som du vurderer på boligen din
5. Se årlig beregnet besparelse
6. Finn mulige støtteordninger og lokale leverandører Energiportalen utfører en beregning av energibruk i din bolig.

Ved å fylle inn så mye informasjon om boligen din som mulig gjør du analysen mer treffsikker.

Analysen oppgir deretter ditt beregnede årlige energibruk, energikostnad, CO2 bruk og energimerking. Du har så mulighet for å prøve ut ulike tiltak for å se hvilke besparelser du kan gjøre i din bolig.

Analysen forslår leverandører som kan utføre de tiltakene du har valgt. Leverandører i listen er valgt ut på grunnlag av geografisk nærhet til boligen samt medlemskap i relevante mesterforbund. Kommunen er uavhengig, og har ingen fortjeneste på å formidle kontaktinformasjon for bestemte leverandører.

Vi håper energianalysesystemet vil være til hjelp for deg når du vurderer energiforbruket for din bolig. Beregningen er baser på 21 «boligmodeller» som inneholder informasjon om byggeperiode, størrelse og antatte oppgraderinger siden oppføring. Andre beregningsdata er hentet fra offentlige kilder samt statistiske undersøkelser. Analysemetoden er i henhold til NS 3031 og er basert på data fra Prognosesenteret, Matrikkelen, SINTEF, Enova, Byggmesterforbundet, BNL og SSB.