Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i kommunen på denne adressen: Valgstyret i Rælingen, postboks 100, 2025 Fjerdingby

Følgende valglister er godkjent:
Høyre
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Miljøpartiet De Grønne
Rødt
SV - Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Venstre
Kristelig Folkeparti
Helsepartiet

 

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder: Rælingen rådhus, servicetorget og kommunens nettsider: www.ralingen.kommune.no