Hensikten med utbyggingsavtalen som er godkjent var å fremforhandle avtale om gjennomføringen av utbygging av område F5 på Hektneråsen mellom kommunen og utbygger.

Vedtak om godkjenning av utbyggingsavtaler kan i henhold til plan- og bygningsloven § 17-5 ikke påklages.

 

Dokumenter

Saksutredning med protokoll

Utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen