Hensikten med utbyggingsavtalen som er godkjent var å fremforhandle avtale om gjennomføringen av utbygging av Hektneråsen nord mellom kommunen og utbygger.

Vedtak om godkjenning av utbyggingsavtaler kan i henhold til plan- og bygningsloven § 17-5 ikke påklages.
 

Vedlegg

Saksutredning med protokoll

Utbyggingsavtale for Hektneråsen nord