Hensikten med utbyggingsavtalen som er godkjent var å avklare hvilke rettigheter og plikter utbygger og kommunen har i forbindelse med bygging av teknisk infrastruktur ved utbygging av boliger på Hansefellåsen sør. Avtalen avklarer hovedsakelig forhold vedrørende kommunal infrastruktur.

Vedtak om godkjenning av utbyggingsavtaler kan i henhold til plan- og bygningsloven § 17-5 ikke påklages.

 

Vedlegg

Saksframstilling med vedtak
Utbyggingsavtale for Hansefellåsen sør