Hensikten med utbyggingsavtalen var å fremforhandle avtale med utbygger om gjennomføring av utbyggingen av Fjerdingby. Avtalen skal fordele ansvaret for å bygge ut offentlig infrastruktur og felles tiltak for å utvikle område Aa, Ab, Ac, Ba og Bb, i henhold til områdereguleringsplan for Fjerdingby, vedtatt 13. juni 2018.

Kommunestyret godkjente utbyggingsavtalen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4.

 

Vedlegg:

Godkjent utbyggingsavtale for Fjerdingby

Plankart områderegulering Fjerdingby

Reguleringsbestemmelser områderegulering Fjerdingby

 

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-5.