Hensikten med utbyggingsavtalen som er godkjent var å avklare ansvar for gjennomføring av tiltak som følger av utviklingen av det aktuelle boligprosjektet.

Vedtak om godkjenning av utbyggingsavtaler kan i henhold til plan- og bygningsloven § 17-5 ikke påklages.

 

Vedlegg
Saksutredning med protokoll
Utbyggingsavtale for Elgtråkket