Hensikten med utbyggingsavtalen som er godkjent var å avklare hvilke rettigheter og plikter utbygger og kommunen har i forbindelse med bygging av teknisk infrastruktur ved utbygging av boligblokker på Borgen og gangvei fra Borgensberget til Nyland. Avtalen avklarer hovedsakelig forhold vedrørende kommunal infrastruktur.

Vedtak om godkjenning av utbyggingsavtaler kan i henhold til plan- og bygningsloven § 17-5 ikke påklages.

 

Vedlegg:
Saksframlegg med vedtak
Utbyggingsavtale for Borgen og Gangvei til Nyland