Det er ikke lenger tegn til algevekst i Myrdammen og prøver av vannkvaliteten er gode. Blågrønnalger kan oppstå i enhver innsjø - på generell basis bør en derfor alltid vurdere forholdene før en bader. Så lenge det ikke er synlig algevekst og en kan se bunnen på 1 meters dyp vurderes vannet som trygt å bade i. Ved kommunens badeplasser gjennomfører kommunen daglig tilsyn og ukentlig prøvetaking gjennom hele badesesongen.