Eiere av vei, bane og havn i Oslo byområde plikter å kartlegge utendørs støynivå og utarbeide en handlingsplan for å redusere støyen. Handlingsplanen skal være ferdig høsten 2018 og vil omfatte tiltak mot støy og tiltak for bevaring av stille områder.

Innspill til handlingsplanen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no innen 15.03.2018.

Les mer om støy på
http://www.miljodirektoratet.no/?id=8242