Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear
Melding

Fjerdingby sentrum - vår aktive møteplass - omkjøring fylkesvei via Bjørnholthagan fra 2. september

Les mer/skjul info

Fjerdingby sentrum - vår aktive møteplass - omkjøring fylkesvei via Bjørnholthagan fra 2. september

Omkjøring fylkesvei via Bjørnholthagan fra 2. september (31.08.2020)

Endring i trase for fotgjengere fra mandag 17. august (14.08.2020)

Endret adkomst til Marikollhallen fra 1. august (2.07.2020)

Kort om hvordan det blir og hva som skjer: Kommunale tjenester innen kultur og helse samles i et nytt kommunalt bygg, Ravinen kultur og familiesenter, med bibliotek, Garcon kafe, kulturskole, ungdomsklubb, helsestasjon og helsetjenester. I tillegg etableres et bygg med REMA-butikk, lokaler for næringsliv og leiligheter. Mellom de to byggene skal det bli et torg.  Sentrumsområdet knyttes sammen med Marikollen idrettspark  der alpinanlegget, hoppbakker og nye langrennsløyper utvikles. I området fins fotballbaner, Marikollhallen og et nytt nærmiljøanlegg.  Det planlegges ny Fjerdingby skole med en idrettshall. Kombinert med eksisterende offentlige bygg i området, som rådhuset, og utbygging av et stort antall flere boliger, vil området videreutvikles til å bli en aktiv og attraktiv møteplass for nye og eksisterende innbyggere.

Kontakt: Avdelingsleder byggeprosjekter Per Hellevik Carlsson, Mobil: 993 74 960

Første byggetrinn ventes ferdig i 2021.

Følg oss på Facebook: Fjerdingby sentrum 

Samhandlingsarena om Fjerdingby sentrum (16.06.2020)

Vi oppdaterer når det er aktuell informasjon.

Fremdrift i Fjerdingby sentrum (ordfører Ståle Grøtte 09.09.2020) 

Bli med ut i Rælingsmarka!

Fakta om Rælingen kommune

Torget mot butikk og boliger - skisse

Har du innspill til torget i Fjerdingby sentrum?

Som oppfølging fra åpent møte om Fjerdingby sentrum i Rælingen bibliotek 20. januar som var veldig godt besøkt, får vi gjerne dine innspill. Har du ideer og ønsker til hvordan du vil torget skal være, send e-post til: eiendom@ralingen.kommune.no eller du kan levere ditt forslag til servicetorget i rådhuset i Bjørnholthagan 6. Merk innspillet med "Torget".

Interesserte inviteres til å gi innspill om hvilket innhold og funksjoner det nye torget skal ha. Det nye torget vil bli et sentralt møtested i Rælingen i lang tid framover. Det er derfor ønskelig med mange innspill om dette.

Torg mot sydvest Fjerdingby sentrum

Åpent møte om Fjerdingby sentrum

Møtet er åpent for alle som er interesserte og holdes i Rælingen bibliotek i Rælingen rådhus i Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby mandag 20. januar kl. 19.00- 20.30. Ordfører Ståle Grøtte deltar og det blir kort introduksjon om status Fjerdingby sentrum fra ulike aktører. Det blir informasjon om tiltak for infrastruktur og hensyn å ta i anleggsperioden med midlertidige veier og parkering, informasjon om leilighetsprosjekter i området og Ravinen. På møtet vil det bli presentert tanker for det nye torget og interesserte inviteres til å gi innspill om hvilket innhold og funksjoner det nye torget skal ha. Utvikling av torgområdet vil starte opp i løpet av våren 2020 og det nye torget vil bli et sentralt møtested i Rælingen i lang tid framover. Det er derfor ønskelig med mange innspill om dette. Etterpå blir det mini-stands der du kan få informasjon om det temaet som opptar deg. Velkommen!

Stand Fjerdingby sentrum

Stand om Fjerdingby sentrum

Kulturell markedsdag og stand om nye Fjerdingby sentrum var godt besøkt på Rælingen bygdetun søndag 8. september.

 

Fjerdingby sentrum

Planer for Fjerdingby sentrum

Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. Stedet skal ha  næringsliv, boliger og offentlig tjenestetilbud, gode møteplasser og grøntområder og et godt aktivitets- og idrettstilbud. Kommunedelplan Fjerdingby – vår aktive møteplass danner det langsiktige grunnlaget for tettstedsutviklingen. Et nytt sentrum på Fjerdingby ses i sammenheng med videreutviklingen av Marikollen idrettsanlegg. Mer om planene ser du i denne artikkelen.