Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi barn og unge

Generelt

Ansvar: Denne tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester som er en del av  Enhet for familie og helse

 

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud. 

Kommunen har driftsavtale med to fysikalske institutt:

Marikollen trim og fysioterapi og Blystadlia fysioterapi

Aktiv i Rælingen

Aktiv fritid i Rælingen for barn og unge - en inspirerende brosjyre om tilbudene

De kommunalt ansatte fysioterapeutene arbeider på følgende arenaer:

Poliklinisk i fysioterapilokalene på Løvenstadtunet

Helsestasjonene

Barnehager

Skoler

I hjemmet

Stall Nordstjerna (ridefysioterapi)

Arbeidsoppgaver:

Utredning, kartlegging og behandling av barn med funksjonsforstyrrelser i kroppens sanse- og bevegelsesapparat, individuelt og i grupper.
Gruppetrening i sal, basseng og/eller på hesteryggen for barn med behov for fysioterapitiltak.
Veiledning i forhold til motorisk utvikling, stimulering og trening.
Hjelp til tilrettelegging av dagliglivet, herunder utprøving og tilpasning av stå-, gå- og aktivitetshjelpemidler.
Deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov.
Helseopplysning til skoleelever.

All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

Målgruppe

Barn og unge fra 0-18 år.

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

Fysioterapi er gratis for barn under 16 år.

Kontakt

Fastlege og helsesykepleier på helsestasjon og skole kan henvise til fysioterapeutisk vurdering.

Du kan også selv melde et behov ved å benytte Henvendelsesskjema barnefysioterapi. Henvendelsen sendes til: Rælingen kommune, forebyggende helsetjenester v fysioterapi for barn og unge, pb 100, 2025 Fjerdingby

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 08:44