Fra 1. januar 2019 vil embetet bytte navn til: Fylkesmannen i Oslo og Viken.