Speilberg som blant annet har vært rådmann i Larvik i fire år, startet i ny jobb i høst og besøker alle kommunene i Akershus. Hun var interessert i vår organisering av NAV Rælingen og vi fikk fortelle om kommunen vår og alt vi får til som er bra  og litt om hva vi jobber med av utfordringer og forbedringsområder.  

 

Vi snakket om frafall av elever i videregående skole. Andre temaer var næringsarbeid, samarbeid med næringslivet og arbeidsplasser, også sett i regional sammenheng.  Dagaktivitetstilbud i Rælingen, vårt samarbeid med barnevern og flytningetjenesten var andre temaer vi var innom i løpet av besøket av fylkesleder Inger Anne Speilberg.

 

Bildet: Fra venstre: kommunalsjef Mette Aasrud, kommunalsjef John Kristoffersen, rådmann Eivind Glemmestad, NAV-leder Daniel Berg-Hansen, Avdelingsleder NAV Jørgen Myhl, Fylkesleder Inger Anne Speilberg, avdelingsleder Trine Fossum.  

 

Tekst og foto: Liv Marit Holm

 

Les mer: Om NAV Rælingen