I forbindelse med utbygging av området rundt Fjerdingby er det behov for nye avløpsledninger. Som et ledd i dette arbeidet, skal det nå bores avløpsledning under FV 120, rett nord for Nedre Rælingsveg 314. Det er Olimb som er utførende entreprenør. Det skal bores et strekk på 110 meter og boreriggen plasseres på jordet like ved. I uke 43 er det startet opp forberedende arbeider og selve boringen begynner i uke 45. Arbeidet er forventet å være ferdig i uke 47.