Frivilligsentralen når du enten på telefon 47693433 eller via direktemelding (messenger) på Frivilligsentralens Facebook-side. Oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer.

 

VIKTIG NÅR DU ER FRIVILLIG
-først og fremst må du følge statlige og lokale anbefalinger og regelverk
-ikke bryte smittebarrierer ved karantene/isolering
-ikke foreta helsefaglige vurderinger i din bistand/oppfølging av personer i hjemme-isolasjon – eller karantene

Det er viktig å ta hensyn til nasjonale anbefalinger når det gjelder håndtering av penger og overlevering av varer. Bruk gjerne engangshansker. Betaling bør forgå med vipps. Avtal overleveringen slik at dere ikke trenger og møtes fysisk.

Du må ta med legitimasjon ved frivillig oppdrag. Eventuelle utgifter (for eks. bensin) ved oppdrag skal dekkes av bruker.