Er du frisøren vi søker eller har du spørsmål?

Ta kontakt snarest med Lise Johansen, husøkonom, - adm.telefon: 64 80 24 00, e-post: lise.johansen@ralingen.kommune.no

Søknadsfrist onsdag 25.april, oppstart så snart som mulig.

 

Se mer nedenfor:

Løvenstadtunet er en institusjon med sykehjemsplasser, dagsenter og boliger, samt legesenter, helsestasjon med mer. Fjerdingby omsorgssenter er et sykehjem og har også dagsenter. Vi ønsker å komme i kontakt med frisør som kunne tenke seg å jobbe med en eldre brukergruppe med ulike funksjonsutfordringer.

Ønskelig at du kan jobbe på begge steder, og at du også kan klippe beboer på avdelingen der vedkommende bor ved behov.

 

Det vil bli en samlokalisering med fotterapeut der dere får ulike dager.

 

Det er ønskelig med frisør ca 3 ganger pr uke, kan bli mulighet for flere dager dersom du gjør en god jobb som gir deg flere kunder.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Attest for skatt og MVA uten restanse.

 • Registrert som lovlig selskap/ENK .

 • Utfylt HMS-egenerklæring

 • Faglige kvalifikasjoner

 • Utfylt egenerklæring om lønns og arbeidsvilkår

 • Krav til vandelsattest

 • Egen kort-terminal

 

Tildelingskriterier

 • Pris 50%. Priser for forskjellige tjenester, klipp og føn, permanent og hva som ellers kan være aktuelt.

 • Erfaring 30%. Erfaring med kundegruppen.

 • Personlig egnethet 20%.

 • Avtale vil gjelde for ett år av gangen, men kan forlenges med 1+1+1år.