Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fremmede arter

Rælingen kommune jobber kontinuerlig med kartlegging og bekjempelse av fremmede, skadelige arter i kommunen. Fremmede arter er arter som er spredt seg til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot naturmangfoldet i Norge. ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Oversikten over fremmede arter i Norge finner du i artsdatabankens fremmedartsliste.

Kommunen har en viktig rolle i å hindre spredning av fremmede, skadelige arter. Det innebærer forebyggende opplysningsarbeid rettet mot kommunens innbyggere, god arealforvaltning, forsvarlig håndtering av hageavfall og bekjempelse av bestander av fremmede arter som kan skade det biologiske mangfoldet.