Nå på fredag 21. mai åpnes strekningen fra Tangerudvegen og nordover. Det vil si at omkjøring om Bjørnholthagan avsluttes. Den siste delen skal ferdigstilles i løpet av juni. og det vil derfor være arbeider på og langs veien mellom Bjørnholthagan og Fjerdingby skole og bære preg av å være et anleggsområde ut juni.

Fjerdingby sentrum - Rælingen kommune