Vi ønsker deg med:

Fagbrev, som bidrar til trivsel i relasjoner og er selvstendig næringsdrivende.

 

Ta kontakt snarest med Lise Johansen, husøkonom, - administrasjonen, telefon: 64 80 24 00  e-post: lise.johansen@ralingen.kommune.no

Søknadsfrist fredag 15. juni, oppstart ønskes så snart som mulig.

Se mer nedenfor:

Løvenstadtunet er en institusjon med sykehjemsplasser, dagsenter, boliger, legesenter og helsestasjon med mer. Fjerdingby omsorgssenter er et sykehjem og har også dagsenter. Vi ønsker å komme i kontakt med fotterapeut som kunne tenke seg å jobbe med en eldre brukergruppe med ulike funksjonsutfordringer, blant annet demens sykdom og fysiske begrensninger.

Det er ønskelig at du kan jobbe på begge steder.

Det vil bli en samlokalisering med frisør der dere får ulike dager.

Det er ønskelig med fotterapeut ca 2 ganger pr uke, kan bli mulighet for flere dager dersom du gjør en god jobb som gir deg flere kunder.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Attest for skatt og MVA uten restanse.

 • Registrert som lovlig selskap/ENK .

 • Utfylt HMS-egenerklæring

 • Faglige kvalifikasjoner

 • Utfylt egenerklæring om lønns og arbeidsvilkår

 • Krav til vandelsattest

 • Egen kort-terminal

 

Tildelingskriterier

 • Personlig egnethet 50%.

 • Erfaring 30%. Erfaring med kundegruppen.

 • Pris 20%. Priser for forskjellige tjenester som du mener er aktuelle.

 • Avtale vil gjelde for ett år av gangen, men kan forlenges med 1+1+1år.

 

Foto: Pixabay.com