Rælingen kommune har i likhet med andre kommuner i regionen opplevd en økning i bestandene av gjess. Spesielt gjelder dette arten kanadagås som skaper sanitære problemer på kommunens badeplasser. Fylkesmannen anbefaler de kommunene som opplever slike problemer å utarbeide egne handlingsplaner for forvaltning av gjess.

 

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen ble vedtatt i viltnemnda 15. april 2014. Planen er gjeldene i perioden 2014 – 2022 og skal følges opp med en årlig tiltaksdel.

 

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen 2014-2022.pdf