Det er fortsatt tidvise problemer med registrering av ønske om vaksine på helsenorge. Det vil komme en systemoppgradering i løpet av uke 20 som skal forenkle registrering av ønske om vaksine. Det er mange som har registrert seg allerede og alle som har registrert seg vil bli innkalt når det er ledig time for deres aldersgruppe.