De statlige helsemyndighetene og regjeringen meddelte i dag at det strengeste tiltaksnivået (5A) opprettholdes i to uker til, med mulighet for ny vurdering om én uke i Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm og Ullensaker. Regjeringen begrunner beslutningen med hensynet til den regionale og nasjonale smittesituasjonen der Oslo og Viken fortsatt har det høyeste smittetrykket i landet, og har hatt det over lang tid. Hensikten med å opprettholde strenge tiltak i ytterligere to uker til er å bidra til en forsvarlig gjenåpning så tidlig som mulig.

Vi har fra vår side vært opptatt av å ha likest mulig tiltak med våre to nærmeste nabokommuner Lillestrøm og Lørenskog. Vi har tett kontakt med nabokommunene da vi vet at våre innbyggere både jobber i og benytter tilbud i våre nabokommuner, og det er viktig med likest mulig regler uavhengig av kommunegrensen.

Smittetrykket i Rælingen har gått ned, men er fortsatt på et høyt nivå, med ca 400 smittede per 100.000 innbyggere per 14. dager. Vi har derfor stor forståelse for at det er nødvendig med en gradvis og mest mulig kontrollert gjenåpning av samfunnet, slik at vi ikke får ukontrollert økning i smittetrykket. Gjennom at Rælingen kommune fortsatt blir omfattet av særlig strenge tiltak iht covid19- forskriften kapittel 5A, blir det ingen vesentlige lettelser i tiltakene som gjelder for oss i denne omgang.

Kriseledelsen har i samråd med kommuneoverlegen allikevel vurdert det slik at det innenfor bestemmelsene i covid19-forskriften kapittel 5A kan gjennomføres trening og annen fritidsaktivitet med kontakt utendørs for barn og unge under 20 år. Dette forutsetter at aktiviteten fortsatt skjer i grupper på inntil 10 personer fra samme kommune. I samråd med FHI vil vi også opprettholde rødt nivå i barnehager og skoler og gjøre en ny vurdering av dette i løpet av uke 17. Dersom smittesituasjonen tilsier det, håper vi å kunne gå over til gult nivå i barnehager og skoler fra og med uke 18.

Vi har stor forståelse for at det kan fremføres gode argumenter for hvert enkelt ønske om gjenåpning av samfunnet. Vi vet at det er den samlede effekten av smitteverntiltakene som påvirker situasjonen, og har godt håp om å kunne få ytterligere lettelser i vårt område dersom smittetallene fortsetter å falle.  

Konkret betyr lettelsene:

Barn og unge under 20 år kan igjen trene og gjennomføre annen organisert fritidsaktivitet med kontakt utendørs. Det forutsetter at det opprettholdes små grupper på inntil 10 personer fra samme kommune slik at eventuelle smittetilfeller ikke vil ramme så mange samtidig. Dette er samme prinsipp som følges ved rødt nivå på skoler og barnehager.

Det viktigste hver og én av oss kan gjøre for å bidra til at smittetrykket fortsetter å gå ned, er:

- ha færrest mulig nærkontakter, ikke flere enn 10 i løpet av én uke

-hold deg hjemme og test deg hvis du har symptomer på covid-19

-vask eller sprit hendene ofte