Begrunnelsen for videreført rødt nivå er at smittetallene i kommunen fortsatt er høye. Selv om vi ser en betydelig nedgang i smittepress, så er det fortsatt en ustabil situasjon. Vi er i dag på risikonivå 4, og med dagens smittenivå må en fortsatt forvente enkelttilfeller av smitte i barnehager og skoler. Ved fortsatt rødt nivå vil smitterisikoen for elever og ansatte være lavere, og færre vil bli rammet av eventuell karantenesetting. Kommuneoverlegen legger opp til en ny vurdering av behovet for rødt nivå i løpet av neste uke.

Ved spørsmål, bes foresatte kontakte sine respektive skoler og barnehager.