- Vi har en liten del av fortauet mellom Øvre Rælingsvei og Ravinen som skal ferdigstilles før miljøgaten kan overleveres Viken fylkeskommune. Dette planlegger vi å starte med i uke 20, etter 17. mai, og det betyr at fortauet her vil være stengt i en periode fra midten av uken, forteller prosjektleder Marte Vamnes. 

 

Myke trafikanter som kommer nordfra må enten gå rundt langs Bjørnholthagan eller på baksiden av ungdomsskolen og ned Tangerudveien. For elever ved Fjerdingby skole er det kanskje mest hensiktsmessig å gå langs Bjørnholthagan hele veien, sier prosjektleder Marte Vamnes.

 

De som kommer med buss nordgående med kantstopp i Bjørnholthagan og skal til ungdomsskolen kan krysse miljøgata enten ved Bjørnholthagan eller Tangerudveien og gå enten over torget til Marikollhallen og videre til skolen, eller opp Tangerudveien samme trase som de som kommer sydfra benytter i dag. Den delen av torget som er mot det nye bygget ble åpnet etter planen i uke 19 sammen med butikkene i 1. etasje i bygget Marikollen torg. 

 

Nedenfor er illustrasjoner som viser traseer for fotgjengere merket med rødt.

 

Arbeidsområde avsperret uke 19-22 miljøgate Fjerdingby sentrum

 

Ferdigstillelse fortau langs miljøgate Fjerdingby sentrum

 

Informasjon om midlertidig omlegging av gangvei for ferdigstillelse av fortau langs miljøgate i Øvre Rælingsveg i uke 19-22