Forslag til handlingsprogram 2021-2024 kan leses i digital versjon og som pdf: HER