Saksprotokoll i Formannskapet - 22.06.2020

Behandling:

"Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold av kommunestyrets delegeringsvedtak 27. april 2020 vedtar formannskapet å oppheve forskrift av 8. april 2020 om forebygging av koronasmitte ved visse private sammenkomster, Rælingen kommune, Viken. Forskriften oppheves med virkning fra dags dato."

 

 

Lovdata "Forskrift om forebygging av koronasmitte ved visse private sammenkomster, Rælingen kommune, Viken vedtatt gjeldende fra 8. april 2020 kl. 16.00, er opphevet fra 22. juni 2020,   (Forskriften er opphevet og du vil ikke lenger finne den på lovdata.no).

Informasjon om koronasmitte, testing i Rælingen med mer.

 

Publisert første gang 8. april 2020. Oppdatert 1. juli 2020.