Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Formannskap

Formannskapets medlemmer er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet i Rælingen består av 9 personer. Ordfører leder møtene.

Formannskapet er et lovpålagt organ, jf kommuneloven § 5-5 og er det nest øverste organ i kommunen etter kommunestyret.
Formannskapet fungerer som et ”arbeidsutvalg” for kommunestyret, og velges blant kommunestyrets medlemmer. Sammensetningen skal avspeile det politiske styrkeforholdet i kommunestyret. Ordfører og varaordfører sitter alltid i formannskapet. Valget skjer for hele valgperioden og nyvalg kan kun skje dersom medlem av formannskapet fratrer etter kommunelovens § 7-9, 7-10, 7-11.

Formannskapet skal gjennom sitt virke bidra til et funksjonsdyktig folkestyre og rasjonell og effektiv forvaltning, samt helhetlig politisk styring

Formannskapet innstiller til kommunestyret der ikke andre folkevalgte organ er innstillende myndighet. Formannskapet innstiller forslag til handlingsprogram og skattevedtak, og er ellers tildelt myndighet til å behandle og avgjøre de saker som kommunestyret har delegert.
 

Se oversikt over formannskapets møter, medlemmer med kontaktinformason ved å trykke her

 

Skjema