Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forløpskoordinator

Beskrivelse

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.  De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

Kontakt

Avdeling: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Kontaktperson er Birte Vian-Solli, som kan kontaktes via tjenestekonoret for helse og omsorg på telefon 481 67 515.

Tjenesten oppdatert: 21.04.2022 14:20