Prisen skal deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller lokalsamfunnet.

Prisen blir delt ut for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og for å fremme frivillig engasjement.

Foreslå kanadidater!

Alle kommunens innbyggere oppfordres nå til å komme med forslag til aktuelle kandidater som du mener har gjort seg fortjent til Frivillighetsprisen 2021.

Skriftlige forslag, med en god begrunnelse, sendes på e-post til susanne.shishegar@ralingen.kommune.no eller som brev til Rælingen Frivilligsentral, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Frist for å sende inn forslag er 1. november 2021.

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillig arbeid, 5. desember.