Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Foreldreveiledning ICDP

Generelt

Ønsker du å delta i en foreldreveiledningsgruppe?

Det gjennomføres flere grupper hvert år, i 2020 planlegges det grupper for foreldre/foresatte med småbarn, skolebarn og det er i gang gruppe for ungdomsforeldre. Som del av prosjektet Trygg oppvekst-mestre hele livet, vil  foresatte med barn i Sannum, Løvlia, Lilleborg og Torva barnehager, Løvenstad skole og Sandbekken ungdomsskole bli prioriterte.

For mer informasjon, spørsmål og ønske om påmelding; Ta kontakt på epost til icdpkoordinator@ralingen.kommune.no eller med Dragana Tosinovic, som kan sette deg i kontakt med veilederne i aktuell gruppe, eller registrere deg som interessert og evt få satt i gang en aktuell gruppe.

Beskrivelse

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Har du et annet morsmål enn norsk? Foreldreveiledningsgrupper gjennomføres på flere ulike språk, i minoritetsprogrammet kan du møte andre foreldre med samme morsmål som deg selv.

Gruppene blir ledet av en veileder med utdanning fra Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Programme). I minoritetsprogrammet blir gruppene ledet av en godkjent veileder som har samme morsmål som foreldrene i gruppen.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe? Ta kontakt på epost til icdpkoordinator@ralingen.kommune.no .

Kriterier/vilkår

Det blir arrangert grupper utfra interesse og kapasitet hos gruppeveiledere. Det vil tilbys kurs minimum 2-3 ganger i året.

Vedlegg

Oversikt over ulike forebyggende tiltak for barn og unge

Annen informasjon

Hvis du vil vite mer, så finner du mye informasjon på siden www.bufdir.no/foreldrehverdag/ . Det er også utarbeidet mye informasjonsmateriell om ICDP foreldreveiledning, feks
brosjyren  «Hvordan få et bedre forhold til barnet ditt?»  og brosjyren  «Når jeg blir så sint at jeg nesten sprekker…» som finnes på flere språk i tillegg til norsk: arabisk, engelsk, russisk, somali, tyrkisk og urdu

På icdp.no finner du mer informasjon om ICDP-Programmets faglige fundament, mål, og bruksområder.

Tjenesten oppdatert: 06.01.2020 08:50