Ønsker du å delta i en foreldreveiledningsgruppe, eller kjenner du noen du tenker kunne delta?

 

Det blir satt i gang flere nye grupper fra januar 2016. Har du polsk eller spansk som morsmål? Det blir også satt i gang grupper på polsk og spansk. 

 

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

 

Gruppene blir ledet av en veileder med utdanning fra Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Programme).

For mer informasjon se Foreldreveiledning ICDP på kommunens hjemmeside, for spørsmål og ønske om påmelding; Ta kontakt på epost til icdpkoordinator@ralingen.kommune.no eller pr mobiltlf. 481 67 635 til icdp-koordinator Anita Vorkinslien, som kan sette deg i kontakt med veilederne i den gruppen du ønsker å bli med i.