Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forebyggende hjemmebesøk for eldre

Beskrivelse

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud til alle i Rælingen kommune som fyller 80 år inneværende år og som ikke mottar omfattende tjenester fra kommunen. De får muligheten til å motta ett hjemmebesøk fra helsepersonell med informasjon og veiledning. Dette besøket er frivillig og gratis. Under hjemmebesøket vil ulike temaer bli tatt opp, som helsespørsmål, fysisk aktivitet, fallforebygging, boligforhold og sosiale aktiviteter. I tillegg får personen anledning til å ta opp spørsmål eller temaer som er viktig for den enkelte. Det blir også gitt informasjon om kommunale og frivillige tjenester og tilbud.

Målgruppe

Alle personer i kommunen som fyller 80 år inneværende år og som ikke mottar omfattende tjenester fra kommunen fra tidligere.

Kriterier/vilkår

Søker må ha folkeregistrert adresse i kommunen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

De som er aktuelle for tjenesten vil motta et informasjonsskriv i posten med dato for hjemmebesøk. De blir kontaktet cirka en uke før besøket for å bekrefte tidspunkt.

Annen informasjon

Ta kontakt med tjenestekontoret for helse og omsorg om du har spørsmål om tjenesten.

Tjenesten oppdatert: 08.05.2017 13:23