Juni 2018 fastsatte Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) en ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger.

Olje av biologisk opprinnelse (alle typer bioolje/biofyringsolje, biodisel og bioparafin) faller utenfor forskriftens virkeområde og er dermed tillatt å bruke.