Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) har nå innført forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser.  Det er også innført forbud mot grilling i og nær skog og mark. Også Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann- og redningsetat har innført samme forbud.

Brannvesenet oppfordrer alle til å vise aktsomhet med alle typer ild.

Vi minner om at åpen ild i skog og mark alltid er forbudt fra 15. april til 15. september hvert år.

 

Skogbrannindeksen kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel