Alle som er født i 1998 eller tidligere, og som er registrert som bosatt i Rælingen kommune pr. 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemningen.

 

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall når det fra 4. april til 22. april ligger ute til offentlig ettersyn på Rælingen rådhus, servicetorget.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes:
Rælingen valgstyre,  Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

 

Forhåndsstemming foregår i samme periode, 4. april til 22. april 2016, på servicetorget.
Normal åpningstid: 08.00 – 15:30
Utvidet åpningstid til kl. 19.00 følgende dager: mandag18. tirsdag 19. og onsdag 20. april 2016. 
Ved forhåndsstemming må gyldig legitimasjon med bilde medbringes.

 

Kan du ikke komme deg til stemmelokalet?  Du kan avgi din stemme hjemme.

Ta kontakt med valgsekretariatet på rådhuset som avtaler en tid de kommer hjem til deg.

 

Rælingen valgstyre

Øivind Sand  

leder

 

Relatert artikkel: Folkemøte i Marikollen kultursal tirsdag 5. april kl. 18.00 - se også kunngjøringene som var i Romerikes Blad 31. mars 2016

Valgavluke.jpg     Stemmesedler.jpg

Stemmeavluke og stemmesedler ved servicetorget på rådhuset i Bjørnholthagen 6 fra og med 4. april til 22. april 2016.

Les mer og se vår brosjyre sendt alle husstander i uke 11: Kommunereformen