Les mer: Mer om kommunereformen, alternativene ved folkeavstemingen og brosjyre til innbyggere som sendes ut i uke 11.

Visste du at vi ikke har hatt folkeavstemning tidligere i Rælingen? 25. april 2016 er det planlagt folkeavstemning om kommunesammenslåing. Kommunestyret skal vedta hva som blir alternativene du kan stemme over på møtet 17. februar.

Saksfremlegg til "Rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur - fastsettelse av valgdag, åpningstid i valglokalene og teskt til stemmeseddel 

 

Hva lurer du på om mulig kommunesammenslåing? Vi arbeider med informasjon til alle husstander i Rælingen om mulig kommunesammenslåing som skal sendes ut i mars.

Etter planen skal vi ha folkemøte tirsdag 5.april.  Forhåndstemmeperioden for folkeavstemningen vil være 4. april til og med 22. april.

Lurer du på noe eller har du innspill som vi kan informere innbyggerne om? Vi går gjerne ditt innspill. Send e-post: postmottak@ralingen.kommune.no Merk: Kommunereform.eller send oss ditt spørsmål via Facebook   Du kan også sende oss post. Adressen er: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Rælingen Merk: Kommunereform eller levere brev til servicetorget på rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby. Merk: Kommunereform.

 

Hele sakslisten for kommunestyremøtet 17. februar Andre aktuelle saker på kommunestyremøtet er:  Nyvalg av kontrollutvalg, Bosetting av flyktninger, Sluttrapport om "Sammen om en bedre kommune", Retningslinjer for kommunale boliger uten tjenester, Lærertetthet - innbyggerinitiativ, Kommunedelplan trafikksikkerhet, Områderegulering av Hansefellåsen og Reguleringsplan for østre del av Slynga. Kommunestyremøtet som skal være på Heimen. Ettersom kommunestyresalen er under oppussing blir det ikke overføring via Kommune-TV.