Varm saft ved Marikollen ungdomsskole

Varm saft og snart klar for Fjerdingbyvandring #3 fra Marikollen ungdomsskole 

 

Oversiktsbilder som viser uteområder ved ny Fjerdingby skole

Oversiktsplansjer som viser planer for uteområder på skoletomta 

 

Trær og vegetasjon er bevart på skoletomta forteller landskapsarkitekt fra Bar Bakke

Trær og vegetasjon er bevart på tomta forteller landskapsarkitekt Cecilie Kure

 

Fra venstre Cecilie Kure fra Bar Bakke og Ida Hexeberg fra HRTB

Fra venstre Cecilie Kure fra Bar Bakke og Ida Hexeberg fra HRTB

 

Fjerdingbyvandring mot ny skole 16. februar 2022

Fjerdingbyvandring for små og store mot ny Fjerdingby skole 

 

Landskapsarkitekt Cecilie Kure forteller om utenomhusplan for ny skole

Landskapsarkitekt Cecilie Kure viser og forteller om utenomhusplanen 

 

Plansjer og oversiktskart var hengt opp under vandringen

Cecilie Kure og Ida Hexeberg er to eksperter som kan mye om hvordan skolen blir 

 

Arkitekt Ida Hexeberg viser og forteller om uteklasserom på nye skole

Arkitekt Ida Hexeberg viser og forteller om uteklasserom

 

Prosjektleder Nils Øyvind Bø med ryggen til

Prosjektleder Nils Øyvind Bø fra Rælingen kommune  (i ført gul jakke)

Flott utsikt til aktiviteter og muligheter i Marikollen

Flott utsikt over aktiviteter og muligheter i Marikollen 

 

To forsider

- Skolen har to forsider og den ene siden mot gangbroen blir "privat" for elevene i skoletiden, forklarte landskapsarkitekt Cecilie Kure fra Bar Bakke på Fjerdingbyvandringen. Den andre siden er for oppstilling, levering og henting av elever og varelevering. Skolen har innganger på begge sider. Det blir en trapp som fører til en inngang fra taket på Flerbrukshallen som vil være skolegård på nye Fjerdingby skole. Landskapsarkitekten fortalte at de hadde vært tilstede og sørget for å sperre av områder med trær under arbeid på byggeplassen. Dette for å bevare vegetasjon, og det har de klart.

 

Gapahuk og uberørt skog

- Bygget er godt tilpasset på tomten. Det nest høyeste punktet på tomten er bevart og det blir uberørte skogsområder tilgjengelig for lek for elevene, informerte Kure. Noen av trærne som måtte felles vil også bli liggende slik at de blir ført tilbake i det økologiske systemet. Disse blir det mulig å klarte og balansere på, informerte Cecilie Kure. I tillegg til dette blir det gapahuk og bålplass på skolens område.

 

Ulike typer underlag

Det var gode muligheter for å stille spørsmål og få informasjon om utenomhusplanen av ekspertene på Fjerdingbyvandringen. Det var blant annet et spørsmål om underlag for elevene på skoletomten. Landskapsartkitektens svar på dette var at det blir forskjellige typer underlag på skoletomten. For eksempel under områder med husker blir det mykt underlag og det blir også områder med sand, i tillegg til at det blir mulig å gå direkte ut i skogen med underlag med barnåler og skogbunn.

 

Utetrening med løpebane og lengdehopp

- Det blir også løpebane for 60 meter og område for lengdehopp som kan benyttes i gymtimene. Dette vil være på siden mellom Rælingen rådhus og Rælingen videregående skole. I dette området blir det også apparater for "Utetrening" med funksjoner for klatring, trening og hinderløype, sa Kure og viste områdene på utenomhusplanen for skoletomten. 

Utetrening - apparat illustrasjonsbilde Bar Bakke

Utetrening - lekeapparat - illustrasjonsbilde Bar Bakke 

 

Gang- og sykkelveier

Området rundt skolen er godt tilrettelagt for klimavennlig ferdsel med gangveier og snarveier og  det blir sykkelparkering på to steder. Det blir en "Kiss and Ride" sone på forsiden mot Bjørnholthagan der man kan levere og hente elever før og etter skoletid. 

 

Her kan du laste ned planene:

Oversiktskart og trafikkplan for nye Fjerdingby skole 

Utenomhusplan - Nye Fjerdingby skole - Bar Bakke - foreløpige skisser

Kart trafikkplan nye Fjerdingby skole 21022022

Kart som viser trafikkplan for nye Fjerdingby skole

Oversiktsbilde plan ute nye Fjerdingby skole - stort HRTB

Uteområder -  Uteklasserom og skolegård på taket - skisse HRTB Arkitekter

 

Utenomhusplan Bar Bakke - foreløpig skisse

Utenomhusplan - foreløpig skisse Bar Bakke 

Uteklasserom

I følge arkitekt Ida Hexeberg fra HRTB vil det være mulig å lukke av uteklasserommet som kommer på skolens tak. Det kan være praktisk for eksempel om elevene har pågående prosjektarbeid. Det blir også godt egnet for kunst- og håndverksarbeid i skolens arealer, informerte Ida Hexeberg. Rælingen kommune skal overta skolebygget i høstferien i 2022. Når det blir mulig å ferdes på skolen uten verneutstyr, vil det bli mulig med befaring og vandring også inne i skolen. Dette vil vi komme tilbake til når tiden nærmer seg og vi vil annonsere informasjon om vandring inne i skolebygget i god tid.   

 

Miljøgate og busstopp

Gangbroen går over Fylkesvei 152/ Øvre Rælingsveg og vi ser ned på gjennom Fjerdingby Sentrum og veien som er oppgradert til en flott miljøgate.

Fylkesveien er hevet og rustet opp med kantstein, fortau, ny gatebelysning og beplatning fra syd for Tangerudveien og forbi ungdomsskolen. Miljøgaten ble åpnet for gjennomkjøring i juli 2021. I august 2021 ble sydgående busstopp Marikollen etablert i Bjørnholthagan og nordgående busser har stopp Marikollen i Øvre Rælingsveg.

 

Den blå gangbroen

Bjørnholthagan gangbro, også kalt "Den blå gangbroen",  kom på plass samme år som Rælingen rådhus stod klart i 1989. I følge trafikkplanen og utenomhusplanen for nye Fjerdingby skole vil en av skolens to forsider vende mot gangbroen med både sykkelparkering, trapp og inngang. Med ny skole som åpner for elevene i januar 2023 vil kanskje Bjørnholthagan gangbro tas mer i bruk? Selv om broen har vært lite i bruk, har den spilt en rolle også ved tidligere arrangementer i Rælingen. Vi har snakket med leder for Åmot ungdomsklubb Øystein Molander, og nedenfor kan du lese et par historier han forteller fra gangbroens historie i Rælingen.  

 

Fakkeltog og konsert 

. - Under fakkeltoget for mobbing, kom den siste puljen inn over broen, mens alle andre allerede stod på plassen allerede. Flere har fortalt at de fikk en slags gåsehud eller noe, da vi kom over broen med fakler, forteller Øystein Molander

- Under Karpe Diems konsert på plassen der under kulturuka/Jentefestivalen i 2006, var også broen fylt opp av publikum. Dette ble nevnt av bandet, som ropte noe slikt som «er det noe liv foran her? Hva med dere bak der? Og dere oppe på broen?», sier Øystein Molander. 

 

Mer om nye Fjerdingby skole 

 

Fjerdingbyvandring #3 onsdag 16. februar kl. 16.30 - Rælingen kommune