Hele følget vandret på en smal sti bak Rælingen rådhus og videre for å se nye Fjerdingby skole, utendørs som har reist seg mellom den nye Miljøgata og rådhuset. Det var full aktivitet på byggeplassen, og byggestøyen ble så vidt overdøvet av lydanlegget. Ny Fjerdingby skole er tegnet av HRTB Arkitekter, landskapsarkitekt er Bar Bakke Landskapsarkitekter og entreprenør er HENT.

Vi så veggelementer som ble montert, og den midlertidige heisen var i full aktivitet – som skapte en dynamikk om at her jobbes det godt for tiden. Kommunens prosjektleder for Fjerdingby skole Nils Øyvind Bø fortalte om materialvalg, grønt bygg, sikkerhet, romplaner og flerbrukshallen som også vil få skolegård på taket.  Det kom gode spørsmål fra mange som deltok om uteområdene, hvor det skal være skolegård, trafikkplan og andre kvaliteter. Geir Rognlien Elgvin fra NSW Arkitektur ledet vandringen sammen med Liv Marit Holm fra Rælingen kommune. Nils Øyvind Bø svarte på spørsmål fra de fremmøte. Det vil bli arrangert Fjerdingbyvandring til den nye skole i 2022 når den nærmer seg åpning. Som bildene viser har skolen fått en fantastisk plassering på tomta, og blir et stort løft for alle ansatte, elever og brukere av skolen fra tidlig til sent hele året.

Klare for Fjerdingbyvandring - over 40 innbyggere deltok

Klare for Fjerdingbyvandring  - mer enn 40 innbyggere møtte foran rådhuset

 

Prosjektleder Nils Øyvind Bø utenfor Rælingen rådhus

Prosjektleder Nils Øyvind Bø var med på vandringen

 

Vegetasjon rundt skolen bevares

Skolen har fltot beliggenhet og noe vegetasjon rundt skolen bevares

 

 

Montasje veggelement malmfuru panel

Montasje veggelementer i malmfuru panel 

 

Vandring mellom skolen og Rælingen rådhus

Vandring på stien mellom ny skole og Rælingen rådhus

 

Nye Fjerdingby skole og vandrere sett fra Rælingen vgs.

Nye Fjerdingby skole og vandrere sett fra Rælingen videregående skole

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om Fjerdingby skole finner du her