Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. Stedet skal ha en kombinasjon av næringsliv, boliger og offentlige tjenestetilbud, gode møteplasser og grøntområder samt et godt aktivitets- og idrettstilbud.

Kommunedelplanen vil bli fulgt opp gjennom reguleringsplanlegging med tankte på videre detaljering av arealbruken. Disse vil bli publisert på denne siden fortløpende.

Planen vil bli fulgt opp i kommunens handlingsprogram og finansiert og gjennomført av kommunen selv eller i samarbeid med private aktører og/eller andre offentlige myndigheter.

Planen ble vedtatt av kommunestyret 4. november 2009.

Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020 vedtatt 04112009

Fjerdingby - vår aktive møteplass (brosjyre).pdf

Fjerdingby - fra spredt sted til tettsted