Legesenteret kan ikke håndtere ordinære henvendelser dagene det er stengt. Pasienter med behov for nye resepter eller sykemelding kan gjøre dette via Min helsehelsenorge.no.

Pasienter med behov for akutt helsehjelp kan ta kontakt med Nedre Romerike legevakt. Ved livstruende tilstander, ring 113.