Fjerdingby helsestasjon  telefon: 63 83 52 60

(Telefontid er kl. 08.30-11.00 og 13.00-15.00)

Adresse: Rælingen rådhus, Inngang A, Bjørnholthagan 6,

2008 Fjerdingby

Helsestasjonen