Heltidskultur handler om å skape en bærekraftig sektor, og sikre innbyggerne kvalitet i tjenestene. Rælingen kommune har jobbet med heltid og heltidskultur over tid, gjennom ulike prosjekter.

– Å bygge en heltidskultur er med å skape trygge tjenester for innbyggerne våre gjennom at flere av våre ansatte sikres hele og faste stillinger, sier ordfører Ståle Grøtte.

Kirsti Bergstø (SV) representerer Akershus på Stortinget, og er leder for arbeids- og sosialkomiteen. Hun tok initiativet til at komiteen skulle besøke Rælingen kommune for å høre mer om våre erfaringer. På møtet fikk komiteen presentert en rapport om heltidskultur, laget av kommunens utvalg for heltidskultur.

– Det var veldig interessant å høre om jobben som gjøres i Rælingen for heltidsarbeid. Stortinget skal behandle forslag om sterkere innsats for heltid. Det er veldig nyttig for Arbeids-og sosialkomiteen å både lytte til og lære om jobben som foregår i ulike deler av samfunnet for bedre kunne støtte opp om dette, sier Bergstø.

20220316_ml_3504.jpgOrdfører Ståle Grøtte var godt fornøyd med å få fortelle om arbeidet i Rælingen kommune. Både det som er gjort hittil, gjennom rapporten som ble presentert, og jobben som skal gjøres videre, hvor vi blant annet ønsker å ansette en egen koordinator for heltidsarbeid. 

– Det er fint å få dele lokale erfaringer om heltidsarbeid, med de på Stortinget som skal behandle endringer i arbeidsmiljøloven, sier Grøtte.