Det er flere byggeprosjekter i Fjerdingby sentrum frem mot 2023. Inspirasjonsmøtet ble gjennomført digitalt, varte 45 minutter, og ligger nå ute i sin helhet. Vi hadde tre innledere: Anja Cecilie Solvik, Vemun Waxvik og Ståle Grøtte.