Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. november kl. 10:08

Koronavirus

-HER

. clear
Melding

Status skiløyper og skøytebaner

Les mer/skjul info

Tilgjengelighet og tilrettelegging for bruk av naturen er et viktig satsningsområde for Rælingen kommune. I kommunen finnes det flere vassdrag og vann som egner seg godt for padling. På denne siden finner du informasjon om hvor og hvordan du kan ferdes på vannene.

Rælingsmarka
Alle kan bruke vannene til bading og ferdsel uten bruk av motor. Vann som er spesielt egnet for padling i Rælingen er:

  • Åmotdammen
  • Ramstadsjøen
  • Myrdammen
  • Losbyvassdraget
  • Morterudvann

Unntaket fra fri ferdsel på vann er Nordbysjøen og Gjeddevann, siden disse er klausulert som drikkevannskilder. 
Husk at Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) har restriksjoner for hvilke vann det er lov å fiske i fra båt.

Nitelva og Øyeren
Nitelva og Øyeren er områder med særskilte naturverdier som egner seg godt til ferdsel med båt. Husk på at her gjelder det egne regler, fordi området er vernet som naturreservat. Se kart over ferdselsrestriksjoner her.

Ønsker du å sette ut kano eller kajakk finnes det brygger på følgende steder:

  • ​Tangen 
  • Grenvika
  • Buret
  • Nordby bruk
  • Årnestangen

Har du spørsmål om bruken av disse bryggene kan du ta kontakt på 63 83 50 00 eller sende en mail til postmottak@ralingen.kommune.no.

Smittespredning
Husk at det er krav om tørking og/eller desinfisering av båter, fiske- og fangsutstyr mm. som har vært benyttet i vassdrag med krepsepest. Krepsepest er en svært smittsom og dødelig sykdom for vår egen edelkreps som skyldes en naturlig parasitt i skallet på den fremmede arten signalkreps.

Gjeldende lovverk:

Forskrift om fredning av Nordre Øyeren naturreservat

Friluftsloven

Vannressursloven

Motorferdselloven