Enkelte innbyggere ble tidlig i vaksineringsløpet satt opp på en midlertidig interessetime i august. Disse timene skulle blitt kansellert, når man ble satt opp på ekte timer. På grunn av en teknisk feil har det ikke latt seg gjøre å kansellere timene som er satt opp disse dagene. De det gjelder har derfor fått SMS-påminnelse om vaksinering. Disse timene er ikke gyldige.

Dette er innbyggere som har registrert sin interesse for vaksinering for lenge siden ved å bestille en time i august. Alle som registrerte seg har fått tilbud om time til vaksine og mange er allerede fullvaksinerte. Hvis du ikke selv aktivt i løpet av juli har bestilt time for vaksine i august dreier det seg sannsynligvis om en interessetime og ikke en ekte vaksinetime.

Alle som er fullvaksinert eller har en annen bekreftet time for vaksinering kan se bort fra denne meldingen. 

Vi sender en SMS-påminnelse (avsender: Din time) mandag eller tirsdag samme uke som du har time. Hvis du er i tvil om du har time kan vaksinekontoret kontaktes på e-post koronavaksine@ralingen.kommune.no eller på telefon 940 18 131. 

Vi vaksinerer på disse datoene: 4., 5., 6., 11., 12., 18., 19., 20., 25., 26., 27. og 28. august.
Timer satt opp på andre datoer i august er garantert feil. Du kan likevel oppleve å ha en ugyldig interessetime satt opp på en dato vi har vaksinering.

Du blir ikke automatisk satt opp på time til dose to, så du må selv aktivt bestille time. Du får en SMS med informasjon om når det er din tur til å bestille. Les mer om vaksinering her.