Det blir innført midlertidig parkeringsforbud på følgende steder:

Strandvegen (deler av), tirsdag 5. april kl 07-15

Nedre Rælingsveg (Dammensvika)(deler av), tirsdag 5. april kl 07-15

Sorenskrivervegen (deler av), tirsdag 5. april kl 07-15

Linjevegen (deler av), tirsdag 5. april kl 07-15

 

Torgenholtvegen, tirsdag 12. april kl 07-15

Hans Holts veg, tirsdag 12. april kl 07-15

W. Egebergs veg, tirsdag 12. april kl 07-15

 

Nedre Ræligsveg (ved Rudvegen) (deler av), torsdag 14. april kl 07-15

Per Morks veg, torsdag 14. april kl 07-15

 

Slynga mandag, 18. april kl 07-15

Sleppenvegen, mandag 18. april kl 07-15

Vangensteinvegen, mandag 18. april kl 07-15

 

Endringer kan forekomme.