Viktig møtepunkt for innbyggerne

Hva tenker du om det nye som kommer i Fjerdingby sentrum som tjenestene for familie og helse?

- Ravinen som et samlingspunkt for både familie, helse og kultur, vil bli et viktig møtepunkt for innbyggerne og et samlingspunkt for innbyggerne i Rælingen. I Ravinen vil man finne både bibliotek, cafè, ungdomsklubb, helsetjenester og kulturtilbud. Med andre ord vil bygget romme tjenester og aktiviteter som mange er innom i det daglige!, sier Liv Ane Stavik.  - Det gir innbyggerne gode muligheter til enklere å benytte seg av tjenestene våre, og det gir oss en unik mulighet til å kunne møte innbyggere på andre måter enn tidligere, sier hun.

 

Økt samarbeid

Hvilke familie- og helsetjenester vil man finne i Ravinen?

- Alle avdelinger i Enhet familie og helse samlokaliseres i Ravinen. Det inkluderer Forebyggende helsetjenester, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), barnevernstjeneste, flyktninghelse, smittevern og legetjenester. I Forebyggende helsetjenester inngår tilbud til innbyggere fra 0-18 år og familiene deres; helsestasjon, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, fysio-og ergoterapi, psykologtjeneste og Helsestasjon for ungdom.  Vi har altså en bred målgruppe, og derfor er det mange barn, unge og familier som er innom våre tjenester i løpet av et år, forteller avdelingslederen.  - Samlokaliseringen vil definitivt legge til rette for økt samarbeid mellom tjenestene, noe som vil komme innbyggerne til gode, mener Stavik.

 

70 ansatte

Hvordan gjør dere flyttingen? Kan dere gjenbruke noe fra virksomheten i Rælingen rådhus og hvor mange ansatte er dere?

- I Forebyggende helsetjenester er vi 30 ansatte, og i enhet Familie og helse til sammen er vi 70 personer. Rælingen kommune har stort fokus på miljø og gjenbruk, og vi skal gjenbruke mest mulig av dagens møbler og inventar. Sammen med nye lyse lokaler, flott utforming og gjennomtenkt arkitektur, kommer blandingen av nytt og gammelt til å bli utrolig fint. Vi bruker ukene før sommerferien til å forberede flytting, pakke og forberede oss til drift i et nytt hus, informerer Liv Ane Stavik.   

 

«Det er nesten bare fantasien som begrenser hva vi kan skape sammen i de nye lokalene», sier Liv Ane Stavik.

 

Se mer:

Ravinen 

 

Hvordan blir det i Ravinen?

- Først og fremst tror jeg samlokaliseringen av Enhet familie og helse og Kulturenheten vil gi en stor synergieffekt som vil komme innbyggerne til gode.

For alle som jobber for å gi tjenester og tilbud til barn, unge og familiene deres, vil det være en stor fordel å være i samme hus. Det tverrfaglige samarbeidet vil uten tvil bli enklere når man fysisk treffes i det daglige, uten å måtte planlegge for å møtes. Verdien av de uformelle møtene vil komme til syne i en slik samlokalisering, noe som vil være en fordel for de vi jobber for, nemlig barn, unge og familiene deres, sier Stavik. - I tillegg tror jeg at samlokaliseringen med kultur vil gi oss store muligheter i måten vi kan tenke tjenesteutvikling på, kanskje kan vi skape spennende samarbeidsprosjekter som går på tvers av helse og kultur? En tilleggsgevinst med Ravinen er at huset rommer både cafe/bakeri, et stort bibliotek, ungdomsklubb og store sambruksrom og saler. Det er nesten bare fantasien som begrenser hva vi kan skape sammen i de nye lokalene, sier Liv Ane Stavik. 

 

Se mer:

- Får bedre rammer for gode helsetjenester 

 

Rælingen helsestasjon 

Vi har hatt to helsestasjon i Rælingen, går vi nå fra to til èn helsestasjon?
- Det stemmer at vi nå går fra to til èn helsestasjon i Rælingen. Frem til nå har vi driftet Fjerdingby helsestasjon og Løvenstadtunet helsestasjon. Fra 15.august heter vi Rælingen helsestasjon, og befinner oss i andre etasje i Ravinen. Det ser vi frem til!, forteller Liv Ane Stavik. - Ved å samlokalisere to helsestasjoner til èn, sikrer vi like tjenester til innbyggerne, et større fagmiljø, mindre sårbarhet ved fravær, og flere muligheter til å samarbeide om gruppetilbud/kurs/andre tilbud og med andre aktører. Det vil også gjøre det enklere for oss å legge til rette for flere nettverk, mer likepersonsarbeid og mer brukermedvirkning, fordi vi nå har mulighet til å samle innbyggerne på ett felles sted- i Ravinen.

 

"Ved å samlokalisere to helsestasjoner til èn, sikrer vi blant annet like tjenester til innbyggerne", forteller Liv Ane Stavik.

 

Når vi dere være på plass i Ravinen?

- Flyttelasset går i dagene 5.-8. august, og vi vil ha første ordinære driftsdag i Ravinen mandag 15.august. I perioden 1.august-15.august vil derfor Fjerdingby helsestasjon holde stengt, og det vil bli gitt et begrenset tilbud på Løvenstadtunet helsestasjon i denne perioden.

Den offisielle åpningen av Ravinen er lørdag 3. september, da blir det et spennende program i samarbeid mellom helse og kultur som dere kan lese mer om her.

 

Vi gleder oss til å vise innbyggerne rundt i Ravinen, og gjøre de kjent med oss og tjenestene våre!