Men hva er egentlig europeisk mobilitetsuke? 

Europeisk mobilitetsuke 2020 har hovedbudskapet "Utslippsfri mobilitet for alle" med slagordet "Gjør ditt valg!".

Temaet fokuserer på å fremme utslippsfri mobilitet for byer og tettsteder og universell utforming. Det inkluderer kollektivtransport, deltmobilitet, gåing og sykling, men også elektriske kjøretøyer og alternative drivstoff. Målet med kampanjen i 2020 er økt bevissthet om bruk av nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel for å nå våre klimagassforpliktelser.

Alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne!

 

Hvorfor er vi så med på dette? 

Rælingen kommune er en av 23 kommuner som er med i kampanjen, i tillegg til Statens Vegvesen, Syklistforeningen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune og fire ulike barnehager rundt i Norge.

Bevisstgjøring om valg av transportform er svært viktig for å nå målene om mer miljøvennlig transport. Kombinasjonen av gode fysiske tiltak og en bevisstgjøring rundt folks reisevalg, kan føre til at den samlede effekten blir stor. Selv om man ikke alltid kan se effekten direkte, er mobilitetspåvirkning et virkemiddel for å komme nærmere målet.